1-دانشگاه اسلامی ازمنظر حضرت امام جعفرصادق(ع)

2-اخلاق حرفه ای

3-مدیریت

4-سیاست

5-اقتصاد

6-فرهنگ

7-تعلیم وتربیت

8-نقدومناظره درمکتب حضرت امام جعفرصادق(ع)((کرسی های آزاداندیشی ونظریه پردازی))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by DorsaPortal